REKRUTACJA I ZAPISY

  1. Przedszkole bierze udział w rekrutacji elektronicznej Miasta Gdańska. W okresie rekrutacji podpisywane są karty kontynuacji dla obecnych wychowanków placówki. Dzieci nowe należy rekrutować na stronie GPE https://naborp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk od 1-15.03.2023r., zgodnie z terminarzem Miasta Gdańska.
  2. W wypadku wystąpienia wolnego miejsca w roku bieżącym zapisy do Przedszkola trwają w systemie ciągłym – aktualna informacja w sekretariacie, kartę zapisu można pobrać poniżej.
  3. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci, które rocznikowo kończą 3 lata w roku rozpoczęcia edukacji przedszkolnej od 1 września. W miarę wolnych miejsc mogą być również przyjęte dzieci, które rozpoczynając edukację przedszkolną mają ukończone 2,5 roku oraz spełniają wymagania określone w statucie Przedszkola.Rekrutacja 2023/2024

Zasady rekrutacji

Terminy rekrutacji

Publikowane powyżej dokumenty zapisane są w formacie PDF, standardowo odczytywanym przez większość komputerów i urządzeń. Można też pobrać darmowy program do ich odczytywania AdobeReader.

tel.: 533 335 951
e-mail: [email protected]